Omgevingsvergunning Formerum 91-A te Formerum (Rectificatie)

Dit item is verlopen op 18-12-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Formerum
Publicatiedatum: 18-10-2018
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 1 oktober 2018, Formerum 91-A, 8894 KD  Formerum, brandveilig gebruik, 2018-FUMO-0029747. In week 41 is ten onrechte vermeld de locatie Formerum 83, 8894 KD Formerum.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.