Omgevingsvergunning Formerum Zuid 2 te Formerum

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Formerum
Publicatiedatum: 11-03-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 1 maart 2021, Formerum Zuid 2 te Formerum, uitbreiding en verbouw, kenmerk 2021-FUMO-0050374.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.