Omgevingsvergunning Formerum Zuid 4 te Formerum

Dit item is verlopen op 17-12-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Formerum
Publicatiedatum: 17-10-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 4 oktober 2019, Formerum Zuid 4 te Formerum, plaatsen hooikap op achtererf van monumentale woning, kenmerk 2019-FUMO-0035892.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.