Omgevingsvergunning Formerum Zuid e.o. te Formerum

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Formerum
Publicatiedatum: 24-12-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 15 december 2020, Formerum Zuid e.o. te Formerum, vervangen hoofdleidingen, kenmerk 2020-FUMO-0047816.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.