Omgevingsvergunning Formerumer Hoofdweg 4 te Formerum

Dit item is verlopen op 25-12-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Formerum
Publicatiedatum: 25-10-2018
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 16 oktober 2018, verbouw woning, Formerumer Hoofdweg 4 te Formerum, kenmerk 2018-FUMO-0029911.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.