Omgevingsvergunning Hee 6A te Hee (verlenging beslistermijn)

Dit item is verlopen op 08-01-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Hee
Publicatiedatum: 08-11-2018
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 10 september 2018, Hee 6A te Hee, uitbreiding zonnepark, kenmerk 2018-FUMO-0029445.

Het besluit moet uiterlijk op 17 december 2018 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.