Omgevingsvergunning Heereweg 42 chalet 50 te Midsland (verlenging beslistermijn)

Dit item is verlopen op 16-02-2022.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Midsland
Publicatiedatum: 16-12-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 18 november 2021, Heereweg 42 chalet 50 te Midsland, de bouw van een schuurtje, kenmerk 2021-FUMO-0059037. Het besluit moet uiterlijk op 22 februari 2022 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.