Omgevingsvergunning Heereweg 5 te Midsland (verlenging beslistermijn)

Dit item is verlopen op 08-10-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Midsland
Publicatiedatum: 08-08-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 25 juni 2019, Heereweg 5 te Midsland, een wijziging op een bestaande vergunning, kenmerk 2019-FUMO-0034525.

Het besluit moet uiterlijk op 30 september 2019 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.