Omgevingsvergunning Heereweg 5 te Midsland

Dit item is verlopen op 16-07-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Midsland
Publicatiedatum: 16-05-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 29 april 2019, Heereweg 5 te Midsland, wijzigen/revisie op bestaande vergunning 2016-FUMO-0018341; verkleinen bestaand restaurant t.b.v. 10-persoonsappartement, kenmerk 2019-FUMO-0033547.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.