Omgevingsvergunning Heester Kooiweg 20 te Hee

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Hee
Publicatiedatum: 01-04-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 22 maart 2021, Heester Kooiweg 20 te Hee, het bouwen van een schuur/loods ten behoeve van opslag kampeerspullen en overig materiaal voor exploitatie camping, kenmerk 2021-FUMO-0051100.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.