Omgevingsvergunning kadastraal bekend als Terschelling sectie A, perceelnummers 3542 en 4001

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 21-10-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 11 oktober 2021, kadastraal bekend als Terschelling sectie A, perceelnummers 3542 en 4001, het vergroten van de kelder, kenmerk 2021-FUMO-0057552.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.