Omgevingsvergunning kadastraal bekend: sectie E, nummer 902 (plaatselijk bekend als “op de Grië”)

Dit item is verlopen op 25-12-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Oosterend
Publicatiedatum: 25-10-2018
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 16 oktober 2018, kadastraal bekend: sectie E, nummer 902 (plaatselijk bekend als “op de Grië”), tijdelijk depot voor opslag takken en stobben afkomstig uit eendenkooien voor de duur van 3 jaren, kenmerk 2018-FUMO-029911.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.