Omgevingsvergunning kadastrale gemeente Terschelling; sectie E, nummers 528, 1482, 1060 en 1530 (duinen Terschelling)

Dit item is verlopen op 08-01-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 08-11-2018
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 26 oktober 2018, kadastrale gemeente Terschelling; sectie E, nummers 528, 1482, 1060 en 1530 (duinen Terschelling), project in het kader van PAS Terschelling. Werkzaamheden in de zeereep om de dynamiek weer op gang te brengen. Realiseren kerven in de zeereep waardoor verstuiving op gang wordt gebracht, kenmerk 2018-FUMO-0030034.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.