Omgevingsvergunning Kadastrale sectie A - kadastraal perceelnummer 4076 - Willem Barentszkade tegenover 4A

Dit item is verlopen op 24-12-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 24-10-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 16 oktober 2019, Kadastrale sectie A - kadastraal perceelnummer 4076 - Willem Barentszkade tegenover 4A, vervangen ambulancesteiger, kenmerk 2019-FUMO-0036030.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.