Omgevingsvergunning kadastrale sectie E - kadastraal perceelnummer 1284, West aan Zee 134 te West-Terschelling

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 28-11-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 19 november 2019, kadastrale sectie E - kadastraal perceelnummer 1284, West aan Zee 134 te West-Terschelling, nieuwbouw recreatiewoning, kenmerk 2019-FUMO-0036538.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.