Omgevingsvergunning kadastrale sectie E, nummer 1472; plaatselijk bekend als op “de Grië”, kooihuisje

Dit item is verlopen op 28-05-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Oosterend
Publicatiedatum: 28-03-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 17 maart 2019, kadastrale sectie E, nummer 1472; plaatselijk bekend als op “de Grië”, kooihuisje wordt 10 meter verplaatst i.v.m. ophogen kooidijk, kenmerk 2019-FUMO-0032457.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.