Omgevingsvergunning Kadastrale sectie I, perceelnummer 2187 Zedjespad Formerum

Dit item is verlopen op 15-10-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Formerum
Publicatiedatum: 15-08-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 5 augustus 2019, Kadastrale sectie I, perceelnummer 2187 Zedjespad Formerum, bouw schapenstal met woonhuis, kenmerk 2019-FUMO-0035151.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.