Omgevingsvergunning kadastrale sectie K - kadastraal perceelnummer 1033

Dit item is verlopen op 03-12-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 03-10-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 25 september 2019, kadastrale sectie K - kadastraal perceelnummer 1033, het opslaan van kuilbalen 12 maanden per jaar, kenmerk 2019-FUMO-0035785.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.