Omgevingsvergunning kadastrale sectie K kadastraal perceelnummer 1379, plaatselijk bekend Boddelenweg 5 te Hoorn (verlenging beslistermijn)

Dit item is verlopen op 22-10-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Oosterend
Publicatiedatum: 22-08-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 26 maart 2019, Gemeente Terschelling, kadastrale sectie K kadastraal perceelnummer 1379, plaatselijk bekend Boddelenweg 5 te Hoorn, de nieuwbouw van een manege met logiesverblijven, kenmerk 2019-FUMO-0032674.

Het besluit moet uiterlijk op 10 februari 2020 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.