Omgevingsvergunning Kadastrale sectie K kadastraal perceelnummer 1379

Dit item is verlopen op 04-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 04-04-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 26 maart 2019, Kadastrale sectie K kadastraal perceelnummer 1379, bouwen van recreatieappartementen met stallen, paarden, kantine, bedrijfswoning, kenmerk 2019-FUMO-0032674.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.