Omgevingsvergunning Kinnum 13-A te Kinnum

Dit item is verlopen op 18-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Kinnum
Publicatiedatum: 18-04-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 9 april 2019, Kinnum 13-A te Kinnum, aanleg waterleiding, kenmerk 2019-FUMO-0033040.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.