Omgevingsvergunning Koksbosweg 1 te Formerum

Dit item is verlopen op 18-12-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Formerum
Publicatiedatum: 18-10-2018
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 30 september 2018, Koksbosweg 1, 8894 KK  Formerum, verzoek intrekken vergunning met nummer 2018-FUMO-0026074, verbouwplan recreatiewoning, 2018-FUMO-0029785.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.