Omgevingsvergunning Kooipad 7, West-Terschelling

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 24-09-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 10 september 2020, Kooipad 7 te West-Terschelling, plaatsen van een bedrijfsloods, kenmerk 2020-FUMO-0044929.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.