Omgevingsvergunning Lerger Bosweg 7 te Hoorn (verlenging beslistermijn)

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Hoorn
Publicatiedatum: 01-10-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 27 augustus 2020, Lerger Bosweg 7 te Hoorn, het verbouwen en uitbreiden van een recreatiewoning, kenmerk 2020-FUMO0044539. Het besluit moet uiterlijk op 2 december 2020 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.