Omgevingsvergunning Lies 18A te Lies

Dit item is verlopen op 08-10-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Lies
Publicatiedatum: 08-08-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 30 juli 2019, Lies 18A te Lies, verlengen bestaande potstal met spant voor realiseren machineberging, kenmerk 2019-FUMO-0035102.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.