Omgevingsvergunning Lies 57 te Lies

Dit item is verlopen op 31-12-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Lies
Publicatiedatum: 31-10-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 17 oktober 2019, Lies 57 te Lies, plaatsen dakkapel zoals uitgevoerd bij Lies 57A, kenmerk 2019-FUMO-0036063.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.