Omgevingsvergunning Longway 19 te West-Terschelling

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 23-12-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 16 december 2021, Longway 19 te West-Terschelling, het wijzigen van brandwerende scheidingen, kenmerk 2021-0093-187011.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.