Omgevingsvergunning Midsland aan zee 400 te Midsland (verlenging beslistermijn)

Dit item is verlopen op 26-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Midsland
Publicatiedatum: 26-04-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 26 februari 2019, Midsland aan zee 400 te Midsland, het uitbreiding van een bestaande recreatiewoning, kenmerk 2019-FUMO-31918. Het besluit moet uiterlijk 3 juni 2019 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.