Omgevingsvergunning Midsland aan Zee 405 (verlenging beslistermijn)

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Midsland
Publicatiedatum: 11-11-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 2 augustus 2021, Midsland aan Zee 405 het verplaatsen op- en uitrit, kenmerk 2021-FUMO-0055570. Het besluit moet uiterlijk op 18 december 2021 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.