Omgevingsvergunning Midslander Hoofdweg 5 te Midsland

Dit item is verlopen op 06-04-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Midsland
Publicatiedatum: 06-02-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 28 januari 2020, Midslander Hoofdweg 5 te Midsland, plaatsen afdak tankstation, 2020-FUMO-0037847.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.