Omgevingsvergunning Molenstraat 5 te West-Terschelling

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 24-12-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 14 december 2020, Molenstraat 5 te West-Terschelling, verbouw-realisatie 4 recreatieappartementen in plaats van 12 pensionkamers, kenmerk 2020-FUMO-0047759.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.