Omgevingsvergunning Molenstraat 7 te West-Terschelling

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 22-10-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 11 oktober 2020, Molenstraat 7 te West-Terschelling, het maken van 2 dakterrassen, kenmerk 2020-FUMO-0046002.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.