Omgevingsvergunning Molkenbosweg 16 te Formerum (verlenging beslistermijn)

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Formerum
Publicatiedatum: 22-10-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 20 augustus 2020, Molkenbosweg 16 te Formerum, het maken van een extra uitweg, kenmerk 2020-FUMO-0044388.

Het besluit moet uiterlijk op 1 december 2020 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.