Omgevingsvergunning Molkenbosweg 25 te Formerum

Dit item is verlopen op 18-09-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Formerum
Publicatiedatum: 18-07-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 11 juli 2019, Molkenbosweg 25 te Formerum, rooien struiken en bomen en plaatsen schutting/ wijzigen gevelindeling, kenmerk 2019-FUMO-0034780.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.