Omgevingsvergunning Nieuwe Dijk 15 te West-Terschelling (verlenging beslistermijn)

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 11-03-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 10 januari 2021, Nieuwe Dijk 15 te West-Terschelling, vestigen verkooppunt bloemen en planten en tuinplanten, kenmerk 2021-FUMO-0048517. Het besluit moet uiterlijk op 18 april 2021 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.