Omgevingsvergunning Nieuwe Dijk 29D te West-Terschelling (verlenging beslistermijn)

Dit item is verlopen op 25-12-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 25-10-2018
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 10 augustus 2018, Nieuwe Dijk 29D te West-Terschelling, realiseren van een verdiepingsvloer in een bestaande loods, kenmerk 2018-FUMO-0029142. Het besluit moet uiterlijk op 10 december 2018 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.