Omgevingsvergunning Nieuwe Dijk 30 te West-Terschelling

Dit item is verlopen op 04-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 04-04-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 22 maart 2019, Nieuwe Dijk 30 te West-Terschelling, wijzigen bestaande kapschuur gelegen bij loods, kenmerk 2019-FUMO-0032582.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.