Omgevingsvergunning Noorlandweg 8 te Midsland (verlenging beslistermijn)

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Midsland
Publicatiedatum: 09-04-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 14 december 2020, Noorlandweg 8 te Midsland, het verbouwen van een appartementen-boerderij, kenmerk 2020-FUMO-0047564. Het besluit moet uiterlijk op 19 mei 2021 zijn genomen. De periode tot het moment dat de aangepaste gegevens zijn ingediend, moet nog worden opgeteld bij deze termijn.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.