Omgevingsvergunning Oosterburen 2 te Midsland (verlenging beslistermijn)

Dit item is verlopen op 27-08-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Midsland
Publicatiedatum: 27-06-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 8 april 2019, Oosterburen 2 te Midsland, het uitbreiden laad- en losperron, kenmerk 2019-FUMO-0032992.

Het besluit moet uiterlijk op 8 augustus 2019 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.