Omgevingsvergunning Oosterburen 39 te Midsland

Dit item is verlopen op 11-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Midsland
Publicatiedatum: 11-04-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 2 april 2019, Oosterburen 39 te Midsland, het aan de achterzijde aanbouwen van het hoofdgebouw, incl. aanpassen van de bestaande dragende wanden middels stalen lateien t.p.v. woning- en winkelgedeelte, kenmerk 2019-FUMO-0032812.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.