Omgevingsvergunning Oosterend 39 te Oosterend (verlenging beslistermijn)

Dit item is verlopen op 28-05-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Oosterend
Publicatiedatum: 28-03-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 1 februari 2019, Oosterend 39 te Oosterend, ondergeschikte horeca, kenmerk 2019-FUMO-0031380.

Het besluit moet uiterlijk op 15 mei 2019 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.