Omgevingsvergunning Oosterend 6 te Oosterend

Dit item is verlopen op 21-04-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Oosterend
Publicatiedatum: 21-02-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 12 februari 2019, Oosterend 6 te Oosterend, verbouw voorhuis: vervangen gevelkozijn en 2 binnenmuren verwijderen, kenmerk 2019-FUMO-0031625.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.