Omgevingsvergunning Oosterend 61-A te Oosterend

Dit item is verlopen op 06-04-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Oosterend
Publicatiedatum: 06-02-2020
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Verzonden op 28 januari 2020, Oosterend 61-A te Oosterend, het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk in het kader van brandveiligheid, kenmerk 2019-FUMO-0036449. Tegen de beschikking kan vanaf 29 januari 2020 beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Noord-Nederland door:
* belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend over de ontwerpbeschikking;
* belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend over de ontwerpbeschikking.