Omgevingsvergunning plaatselijk bekend als Boddelenweg 5 te Hoorn

Dit item is verlopen op 13-04-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Hoorn
Publicatiedatum: 13-02-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 5 februari 2020, kadastrale sectie K kadastraal perceelnummer 1379 en 1039, plaatselijk bekend als Boddelenweg 5 te Hoorn, bouwen van paardenverblijven buiten manege en recreatieappartementen, kenmerk 2020-FUMO-0038034.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.