Omgevingsvergunning plaatselijk bekend als Duinweg Midsland (zuid van 37) te Midsland

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Midsland
Publicatiedatum: 23-12-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 17 december 2021, perceel kadastraal bekend als gemeente Terschelling sectie H, perceelnummer 1195, plaatselijk bekend als Duinweg Midsland (zuid van 37) te Midsland, het bouwen van een recreatiewoning, kenmerk 2021-0093-187220.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.