Omgevingsvergunning plaatselijk bekend als Snijderspad te West-Terschelling (verlenging beslistermijn)

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 02-09-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 14 juli 2021, kadastrale sectie E, kadastraal perceelnummer 1662, plaatselijk bekend als Snijderspad te West-Terschelling, het plaatsen van een tijdelijke tribune, kenmerk 2021-FUMO-0055123.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.