Omgevingsvergunning plaatselijk bekend Badweg 20 te Formerum

Dit item is verlopen op 25-08-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Formerum
Publicatiedatum: 25-06-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 18 juni 2020, kadastrale sectie E kadastraal perceelnummer 1172, plaatselijk bekend Badweg 20 te Formerum, realiseren van uitbouw met badkamer, kenmerk 2020-FUMO-0042413.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.