Omgevingsvergunning plaatselijk bekend Duinweg Halfweg 2 te West-Terschelling (verlenging beslistermijn)

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 03-06-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 6 april 2020, kadastraal bekend gemeente Terschelling, sectie H, nummer 2049, plaatselijk bekend Duinweg Halfweg 2 te West-Terschelling, het plaatsen van een beheerdersruimte, kenmerk 2020-FUMO-0040292. Het besluit moet uiterlijk op 13 juli 2020 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.