Omgevingsvergunning plaatselijk bekend Duinweg Hoorn 56 te Hoorn

Dit item is verlopen op 16-09-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Hoorn
Publicatiedatum: 16-07-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 2 juli 2020, kadastrale sectie K, kadastraal perceelnummer 1005, plaatselijk bekend Duinweg Hoorn 56 te Hoorn, vervangen van huidige sanitair gebouw voor nieuwbouw op dezelfde locatie, kenmerk 2020-FUMO-0043043.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.