Omgevingsvergunning plaatselijk bekend Kinnum 2 te Kinnum

Dit item is verlopen op 25-08-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Kinnum
Publicatiedatum: 25-06-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 16 juni 2020, kadastrale sectie H kadastraal perceelnummer 2296 plaatselijk bekend Kinnum 2 te Kinnum, het vernieuwen van de oorspronkelijke schuur met uitbreiding van bestaande woning en zonnepanelen, kenmerk 2020-FUMO-0042344.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.